Ескелді аудандық аумақтық сайлау комиссиясы/ Ескельдинская  районная территориальная избирательная комиссия

Орталығы: Қарабұлақ ауылы, Оразбеков көшесі, 52, Қарабұлақ ауылдық округі әкімдігінің  ғимараты, 8 (72836) 31425

Комиссия төрағасы – Жексенбеков Рүстемхан Ануарханұлы

Комиссия төрағасының орынбасары – Исабаев Жанахмет Мырзахметұлы

Комиссия хатшысы – Қыдырманова Гиляна Равилқызы

Комиссия мүшелері: Талдыбаев Талап Бекайдарұлы, Бейсбаева Жазира    Конуспайқызы, Оспанова Шынар Күмісбекқызы, Айтбузинова
Әдия Хафизқызы

***

Центр: село Карабулак, улица Оразбекова, 52, здание акимата Карабулакского сельского округа, 3 этаж,   тел. 8 (72836) 31425

Председатель комиссии  — Жексенбеков Рустемхан Ануарханович

Заместитель Председателя комиссии – Исабаев Жанахмет Мырзахметович

Секретарь комиссии   — Кыдырманова Гиляна Равильевна

Члены комиссии — Талдыбаев Талап Бекайдарович, Бейсбаева Жазира Конуспаевна, Оспанова Шынар Кумисбековна, Айтбузинова
 Адия Хафизовна