Облыс тұрғындарының назарына

Вниманию жителей Алматинской области!
Если вы были очевидцами беспорядков, если у вас сохранились фото, видео материалы просим отправить по номеру 87757265828 посредством WhatsApp или Telegram. Конфиденциальность гарантируется.

Алматы облысы тұрғындарының назарына! Егер сіз тәртіпсіздіктерді куәгері болсаңыз, сізде фото,видео материалдар сақталған болса, 87757265828 номеріне WhatApp немесе Telegram желісі арқылы жіберулеріңізді сұраймыз. Құпиялылыққа кепілдік беріледі.
Авторы: Алматы облысының полиция департаменті