Антикор Жетісу жаңа бизнес идеяларды іске асыруда гранттар беру туралы шарттарда заңсыздықтарды анықтады/Антикор области Жетісу выявил нарушения в договорах о предоставлении грантов на реализацию новых бизнес-идей

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг барысында Жетісу облысының аудандары мен қалаларының халықты жұмыспен қамту орталығының бөлімдері кәсіпкерлердің құқықтарын бұзу фактілерін анықтады.

2022 жылға арналған мемлекеттік тапсырыс шеңберінде жаңа бизнес-идеяларды іске асыруға грант беру бойынша дара кәсіпкерлермен 10 күндік мерзім белгілей отырып, бұзушылықтарды жою бойынша негізсіз талаптарды кәсіпкерлік бастамашылыққа жәрдемдесу жөніндегі шараларды ұйымдастыру және қаржыландыру қағидаларында көзделмеген шараларды қоса отырып, шарттар жасалды.

Ісін жаңа бастаған кәсіпкерлердің құқықтарының бұзылуына жол бермеу мақсатында уәкілетті органның атына негізсіз тармақтың қолданылуын заңнамаға сәйкес келтірілгенге дейін тоқтата тұру туралы тиісті ұсынымдар жіберілді. Уәкілетті орган осы талаптарды орындады.

Осылайша, Жетісу облысының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметі 617 кәсіпкердің құқығын қорғады.

***

В ходе антикоррупционного мониторинга соблюдения прав предпринимателей установлены факты нарушения их прав отделами центра занятости населения районов и городов области Жетісу.

Заключенные в рамках государственного заказа на 2022 года с индивидуальными предпринимателями договора по предоставлению гранта на реализацию новых бизнес-идей, включали необоснованные требования по устранению нарушений, с установлением 10-дневного срока, не предусмотренных Правилами организации и финансирования мер по содействию предпринимательской инициативе.

В целях недопущения нарушения прав начинающих предпринимателей в адрес уполномоченного органа направлены соответствующие рекомендации о приостановлении действия необоснованного пункта до приведения его в соответствие законодательству. Данные требования уполномоченным органом выполнены.

Таким образом, Антикоррупционной службой области Жетісу защищены права 617 предпринимателей.