Қоғамдық ұйымдар үшін маңызды ақпарат!/Важно для НПО!

Қоғамдық ұйымдар үшін маңызды ақпарат!

ҮЕҰ дерекқорына мәліметтерді тапсыру жалғасуда

Қазақстан Республикасының Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі ҮЕҰ дерекқорына ұйымдардың өз қызметі туралы мәліметтерді ұсыну мерзімі 2023 жылғы 31 наурызда аяқталатынын хабарлайды.

ҮЕҰ Дерекқорына мәліметтер беру мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс және мемлекеттік гранттар шеңберінде әлеуметтік бағдарламалар мен әлеуметтік жобаларды іске асыруға, сондай-ақ ҮЕҰ үшін сыйлық алуға арналған конкурсқа қатысу үшін шарт болып табылады.

Сондай-ақ, ҮЕҰ Дерекқорына тіркелу ұйымдарға қазақстандық басқа бірлестіктердің табысты жобаларымен танысуға, тәжірибе алмасуға, ынтымақтастық пен серіктестік орнатуға мүмкіндік береді.
Кіметтік емес ұйымдардың қызметі туралы мәліметтерді келесі тәсілдердің бірімен ұсына алады:

1) ҮЕҰ Дерекқорының https://infonpo.gov.kz/ интернет-порталы арқылы (интернет-порталда авторизациядан өту ХҚКО-да алынған заңды тұлғаның ЭЦҚ кілтінің көмегімен мүмкін болады);

2) уәкілетті органға қағаз және электрондық тасығыштарда (Word форматында CD-дисктерде немесе USB-флэш-жинақтаушыларда) пошта арқылы немесе қолма-қол ұсынады (Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің Азаматтық қоғам істері комитеті, Астана қаласы, Мәңгілік Ел даңғылы, 8 «Министрліктер Үйі», 15-кіреберіс).

ҮЕҰ Дерекқорына мәліметтерді ұсынбау, уақтылы ұсынбау және толық емес немесе көрінеу, жалған мәліметтерді ұсынғаны үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапкершілік көзделген.

Осы орайда, үкіметтік емес ұйымдарды 2023 жылдың 31 наурызына дейін ҮЕҰ Дерекқорына infonpo.gov.kz ақпараттық ресурсы арқылы 2022 жылғы қызмет туралы мәліметтерді тапсыруға шақырамыз.

***

Важно для НПО!

Продолжается предоставление отчетов в базу данных НПО

Министерство информации и общественного развития напоминает, что срок предоставления организациями сведений о своей деятельности истекает 31 марта 2023 года.

Предоставление сведений в Базу данных НПО является условием для участия в конкурсе на реализацию социальных программ и социальных проектов в рамках государственного социального заказа и государственных грантов, а также на получение премии для НПО.

Вместе с тем, нахождение в Базе данных НПО предоставит возможность организациям ознакомиться с успешными проектами казахстанских НПО, обмена опытом, возможность сотрудничества и партнерства.

Неправительственные организации могут направить сведения о деятельности организации одним из следующих способов:
1) через интернет-портал Базы данных НПО https://infonpo.gov.kz/ (авторизация на интернет-портале возможна при помощи ключа ЭЦП юридического лица, полученного в ЦОНе);

2) через почту либо нарочно на бумажном и электронном носителях (CD-дисках либо USB-флэш-накопителях в формате Word) в уполномоченный орган (Комитет по делам гражданского общества Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан, г. Астана, проспект Мәңгілік Ел, 8 «Дом министерств», 15-подъезд).

За непредоставление, несвоевременное предоставление и предоставление недостоверных или заведомо ложных сведений в Базу данных НПО предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

В этой связи призываем неправительственные организации до 31 марта 2023 года сдать сведения о своей деятельности за 2022 год в Базу данных НПО через информационный ресурс infonpo.gov.kz.